Kŕčové žily sú chronickým ochorením, to znamená, že aj napriek úspešnej liečbe sa po niekoľkých rokoch môžu vytvoriť nové kŕčové žily. Lekár na základe klinického vyšetrenia a zobrazovacích metód určí, či je vhodný sklerotizačný zákrok alebo chirurgický výkon.

Skleroterapia je osvedčená ambulantná metóda liečby varixov bez rezov. Kŕčové žily sa pomocou sklerotizačného roztoku alebo peny nastreknú, vytlačí sa z nich krv, čím dôjde ku okamžitému odfarbeniu cievy. Vo vnútri cievy reaguje sklerotizačný roztok so stenou cievy, dôjde k jej poškodeniu a nakoniec jej uzavretiu, v dôsledku čoho v nej nemôže stagnovať krv, postupne dôjde k jej fibrotickej prestavbe a časom k jej zmiznutiu. Táto prestavba môže trvať niekoľko týždňov. Skleroterapiou sa môžu ošetrovať rôzne typy kŕčových žíl. Najčastejšie sa ošetrujú touto metodikou tzv. retikulárne a metličkové varikozity. Aby sme dosiahli optimálny terapeutický a kozmetický efekt je často nutné niekoľko sedení. Po skleroterapii je nutné naloženie kompresívneho obväzu alebo pančúch. Následne po terapii sa pacient musí niekoľko minút prechádzať. Kompresívna pančucha sa musí nosiť niekoľko dní u menších varixov, po ošetrení veľkých varixov je nutné nosenie pančuchy niekoľko týždňov. Po liečbe niekoľko dní sa vyhýbajte cestovaniu lietadlom, kúpaniu v horúcej vode, saunovaniu a opaľovaniu.

Väčšie varikozity pochádzajú z kmeňových žíl a ich vetiev. Kmeňové žily sú dve hlavné žily prebiehajúce na stehne a lýtku – veľká skrytá žila a malá skrytá žila. Ak kŕčové žily vznikajú v priebehu kmeňových žíl, hovoríme o kmeňových varixoch. Ak vznikajú kŕčové žily v priebehu bočných vetiev hlavných kmeňov, hovoríme o nekmeňových varixoch, alebo o varixoch z vedľajších vetiev.

V posledných desaťročiach patrí sklerotizačná liečba k štandartným postupom v liečbe kŕčových žíl. V posledných rokoch zavedením metodiky penovej sklerotizácie došlo k jej širokému nárastu celosvetovo. Touto modifikáciou metodiky došlo ku zvýšeniu úspešnosti sklerotizácie aj veľkých varixov a tiež aj kmeňových varikozít.

Samotné látky, ktoré sa využívajú pri sklerotizácii sú látky, ktoré sú tzv. povrchovo aktívne látky. Patrí sem polidocanol (etoxysklerol) a tetradecylsulfát sodný (fibrovein). Alergické reakcie sú po ich podaní extrémne zriedkavé. Skleroterapia sa nemôže vykonávať u ľudí, ktorí trpia alergiou na podávanú látku. Taktiež sa nemôže vykonávať u ľudí s celkovou infekciou, v prípade akútneho zápalu žíl alebo akútneho srdcového ochorenia. Výkon nie je možné vykonať ak je žena v prvom trimestri tehotnosti.

Jedným z novších spôsobov, ktorým je možné vykonať sklerotizáciu je metóda s použitím peny. Ide o inováciu v skleroterapii. Pri penovej metóde sa zo sklerotizujúcej látky vytvára drobnobublinková pena, ktorá sa injikuje do sklerotizovanej žily. Dosahuje sa tak sklerotizácia dlhšieho úseku žily s menším množstvom sklerotizujúcej látky. Používa sa pri rozsiahlych kŕčových žilách s kožnými zmenami, ktoré by mohli komplikovať hojenie v prípade, že by sa tieto úseky žily riešili chirurgickým výkonom. Prednosťou tohto spôsobu je, že pena si udržiava stabilnejší obsah účinnej látky v porovnaní s roztokom, ktorý sa vplyvom miešania s krvou riedi. Pri zákroku sa používa trojcestný ventil a dve striekačky, za pomoci ktorých sa pripraví pena tesne pred výkonom. Pena je dobre viditeľná ultrazvukovým vyšetrením, a tak si lekár môže kontrolovať priebeh aplikácie peny (pokiaľ sa jedná o kmeňové varikozity).

Ihneď po zákroku sa musí končatina komprimovať elastickou bandážou, alebo elastickou kompresívnou pančuchou. Vďaka tomu sú steny cievy pritlačené k sebe, čím sa redukuje množstvo trombu (krvnej zrazeniny), ktorý vzniká v žile po sklerotizácii. Znižuje sa tak riziko vzniku posklerotizačných pigmentácií, zmenšuje sa rozsah bolestivej flebitickej zápalovej reakcie po sklerotizácii a znemožní sa tak rekanalizácia (opätovné spriechodnenie) trombotizovanej žily.

Sklerotizačná liečba kŕčových žíl je sofistikovaná metóda, pomocou ktorej je možné riešiť tento zdravotný problém. Je jednou z možností ako riešiť varikózne žily. Úspešnosť tejto liečby sa pohybuje okolo 70%.