MUDr. Vladimír Kovács, PhD., MHA

Úspešne odoperovaných 450 končatín a pomohol 360 klientom

 • Using diodelaser in the endovenous laser treatment
 • Thermocoagulation training
 • 2003 – 2010 : Slovenská zdravotnícka univerzita Druh: Doktorandské štúdium v odbore chirurgia (PhD)
 • 2002 – 2003 : Slovenská zdravotnícka univerzita Druh: Cievna chirurgia
 • 1986 – 1992 : LFUK, Jesseniova lekárska fakulta, Martin Druh: Všeobecné lekárstvo
 • 1982 – 1986 : Gymnázium, Nové Zámky
 • od apríla 2007 : Oddelenie cievnej chirurgie, Lučenec
 • 1997 – 2007 : Oddelenie všeobecnej chirurgie, Lučenec
 • 1996 – 1997 : Oddelenie úrazovej chirurgie, Nové Zámky
 • 1992 – 1996 : Oddelenie všeobecnej chirurgie, Lučenec
 • 04-05/2003, 10/2002, 01-02/2002 : Klinika cievnej chirurgie NUSCH
 • 01-02/2000 : Chirurgická klinika SPAM, Bratislava
 • 08/2006, 01-02/1999, 01/1998 : Klinika kardiovaskulárnej chirurgie Semmelweisovej Univerzity, Budapesť
  Odborný dohľad: Prof. Dzsinich
 • 11/1995 :Lorenz Böhler Unfallklinik Wien
  Kurz chirurgie ruky
  Odborný dohľad: Prof. Böhler
 • 2003 : Nadstavbová atestácia z cievnej chirurgie, SZU, Bratislava
 • 2000 : Atestácia 2. stupňa, Chirurgická klinika SPAM, Bratislava
 • 1995 : Atestácia 1. stupňa, Chirurgická klinika SPAM, Bratislava