Moderné, miniinvazívna metóda na riešenie varixov dolných končatín patrí endovenózna laserová ablácia (EVLA).

Endovenózna laserová ablácia (EVLA) využíva ako zdroj energie laser.  Metóda bola vyvinutá v priebehu roka 1990 a dnes je obľúbená pre svoju dostupnosť pre viacerých  pacientov. Pri EVLA sa dodáva laserová energia priamo do žily a jej výhodou je. že môže byť robená ambulantne v lokálnej anestézii.

EVLA je vykonaná aj u pacientov s recidivujúcimi varixami s vynikajúcimi výsledkami a po liečbe metódou EVLA pacienti pokračujú v práci a bežnej činnosti bez akéhokoľvek obmedzenia